Swiffit2 home icon

Folders

Folders (4): Liste over foldere opprettet på domenen.

  • Folder kolonne: Viser hvilken folder menypunktet peker til. Klikk på folderen for å gå til folderens organisering side.
  • Type kolonne: Viser type. Standard er vanlig. News er nyhetsstrøm som kan ha autopublish, hidden gjemmer første content i liste.
  • Template kolonne: Viser hvilken mal mappen benytter seg av.
  • Published kolonne: Viser når folderen ble publisert
  • Content kolonne: Viser hvilke artikeler folderen inneholder. Klikk på artikkelen for å gå til artikkelens redigerings side.
  • Category kolonne: Viser hvilken kategori menypunktet peker til. Klikk på kategorien for å gå til kategoriens organisering side.

[Edit] - Rediger folderens instilling

[Organize] - Organiser innholdet i folderen

[Publish] - Publiser eller av publiser folder

[Preview] - Forhandsvisning av folderen. Åpner et nytt vindu med forhåndvisning. Her vil også alle artikklere som er marker med "Not Published" være synelig.

[Delete] - Slett folder. For å fjerne en folder må du først fjerne innholdet i mappen å fjerne lenker til folderen i menyer o.l. For å fjerne alt innhold på siden gå til [Organize] å fjern alt innhold.

Om [Delete] knappen er defus er mappen blitt beskyttet mot sletting av system administrator. DVS at mappen er viktig for strukturen på siden. For å fjerne en beskyttet mappe må du først slå av beskyttelsen i [Edit].

Publisert: 12.08.09 16:54 Bookmark and Share