Swiffit2 home icon

Generelt i swiffit grensersnittet

Disse sidene er referanser til alle funksjonene i swiffit. Først skal vi se på det generelle som går igjen.

Top banner

Swfit2 logo - Lenker til brukermanualen på www.swiffit.com
Pictogram - Lenker til forsiden av din hjemmeside

Venstre kollone

Hovedmeny - Du bruker menyen til å gå til de forskjellige funksjonene tilgjengelig i swiffit.

Høyre kollone

Navigerings felt - I tillegg til tittel finner du også et sett med lenker som viser deg hvor i systemet du befinner deg og hvilke funksjoner som er tilgjengelig. Disse menypunktene finner du også igjen i hovedmenyens underpunkter.

Domenevalg - I øver høyre hjørne finner du et felt markert med "bruker@domene". Dersom du administrer flere domener vil domenen fungere som en dropdown, med hoveddomene først på listen. Domene er sortert i et hiraki system separert med bindestrek.

Eks:
Moderdomene
- Underdomene
-- Under-Underdomene

Som system administrator er det viktig at du passer på at du ikke befinner deg i swfit2 domene når du oppretter content etter som dette ikke har noen effekt.

Tabel header lenker: Dersom overskiftene i tabeler er markert som lenker vil det si at du kan sortere tabellen etter de respectable kollonen. Eksempen dersom du klikker på "Article" i contents vil listen bli sortert alfabetsik etter arikkel navnet.

 

 

Publisert: 11.08.09 18:14