Swiffit2 home icon

Legge til bilde eller fil i hovedtext feltet:
FCK editoren / Bodyfelt / "Text" felt

Dette er ikke å anbefle som noen løsning. Det er knotete og gir ofte varierte brukeropplevelser. Prøv heller å benytt bilde funksjonene som følger med i swfit. Men uansett er det slik man gjør:

Published 20.09.11

Les mer

YouTube og annen media embed
En gjennomgang av extern media vedlegg

Swfit har fult mulighet til å legge ved media fra andre mediaklienter så sant mediaklienten har en EMBED funksjon.

Published 04.11.10

Les mer

Legge til lenker / e-postadr

Du kan legge til eksterne eller interne lenker / e-postadresse gjennom swfit. Lenking kan gjøres direkte i artikkel teksten, eller som en markert lenke under artikkel teksten.

Les mer

Bildebeskjæring.

Swfit vil beskjære bildene for å passe layout valgene. Men av og til kan dette være problematisk med noen bildeformater.

Published 30.06.09

Les mer

Content Class

Content class gir deg mulighet til å enkelt publisere dine saker til flere steder på en gang. Veldig nyttig for sider som opererer med flere domener.

Published 30.06.09

Les mer

Tidsbegrenset publisering

Published 25.06.09

Opprette nye foldere

Published 25.06.09

Alternativ LES MER
liste punkts les mer til eEn alternativ LES MER til en artikkel i liste.

Liste-visninger har et regelsystem som gjør det lett å lage alternative les mer lenker. Så fort man forstår reglene er resten relativt intuitivt.

Published 25.06.09

Les mer

Lenke til fil
i meny eller som alternativ lesmer

Av og til ønsker vi å lenke til vedlagte dokumenter enten på forsiden eller som en del av en artikkel. Dette gjør du enkelt ved å følge denne oppskriften. Oppskriften er for Firefox brukere. Andre nettlesere kan variere smått i funksjoner.

Published 25.06.09

Les mer

Komprimer video til internet
Quicktime Pro

Dersom du har Quicktime Pro vil du også ha muligheten til å komprimere dine egen filmer og gjøre dem tilgjengelige på nettet. Det finnes desverre ingen mal for hva som er den beste komprimeringen, men her er noen tommelfinger regler:

Les mer

Formatering av intro og ingress
De enkle HTML tags

Selv om det ikke er anbefalt finnes det måter å formatere ingress og intro tekst. Dette kan være nyttig dersom disse feltene har spesial egenskaper som fotnote o.l.

Published 20.04.08

Les mer