Swiffit2 home icon

Kampanje og fotnote

Kampanje og fotnote er tittelen på en folder og en artikkel. I denne artikkelen kan du administrere to innholdsområder på forsida.
1. Den ene er de to felta i midten nederst på sida, ved sida av login feltet. Her legges kort kontaktinfo. I artikkelen finner du denne infoen i feltene intro tekst og ingress. De er formatert i html:<b> er bold <br>er linjeskift. Det er kun plass til 3 linjer i boksen.
2. Det andre innholdsområdet er feltet under kalenderen/bildet helt til høyre på forsida. Dette har vi kalt kampanjefeltet. Her kan man legge inn tekst- eller bildelinker, feks Kommunerapportering, UKM, Kulturtorg m.m. Tekst eller bildelenker legges i brødtekstfeltet / det store tekstfeltet i artikkeleditoren. Du lenker en tekst eller et bilde på samme måte som når du gjør dette i en artikkel.
 

Bookmark and Share