Swiffit2 home icon

Legge til bilde eller fil i hovedtext feltet:
FCK editoren / Bodyfelt / "Text" felt

Dette er ikke å anbefle som noen løsning. Det er knotete og gir ofte varierte brukeropplevelser. Prøv heller å benytt bilde funksjonene som følger med i swfit. Men uansett er det slik man gjør:

Published 20.09.11

Les mer

YouTube og annen media embed
En gjennomgang av extern media vedlegg

Swfit har fult mulighet til å legge ved media fra andre mediaklienter så sant mediaklienten har en EMBED funksjon.

Published 04.11.10

Les mer

Legge til lenker / e-postadr

Du kan legge til eksterne eller interne lenker / e-postadresse gjennom swfit. Lenking kan gjøres direkte i artikkel teksten, eller som en markert lenke under artikkel teksten.

Les mer

Bildebeskjæring.

Swfit vil beskjære bildene for å passe layout valgene. Men av og til kan dette være problematisk med noen bildeformater.

Published 30.06.09

Les mer

Content Class

Content class gir deg mulighet til å enkelt publisere dine saker til flere steder på en gang. Veldig nyttig for sider som opererer med flere domener.

Published 30.06.09

Les mer