Swiffit2 home icon

Publisering

Når artikkelen er skrevet må Editor eller Administrator publisere artikkelen.

I artikkelvisningen under ”contents” er knappen [publish] knyttet til hver artikkel. Klikker du på [publish] får du en liste over foldere og kategorier som artikkelen kan knyttes til.

Artikkelen kan knyttes til flere elementer om gangen om dette er ønskelig.

Her kan du også definere tidsrommet artikkelen skal være tilgjengelig. Da vil Swf!T2 selv fjerne artikkelen fra nettsiden din når tiden er omme. Artikkelen vil fortsatt være tilgjengelig gjennom Swf!T2.

Når du har valgt tidsrommet artikkelen skal være tilgjengelig i og hvor den skal ligge klikker du [Publish] og artikkelen vil være tilgjengelig på nettsiden.

Du kan også velge [Draft] dersom du vil spare artikkelen til senere. Artikkelen vil da være i "kladd" modus, og er kun tilgjengelig for Swf!t2 brukere.

Hvis du ved en senere anledning vil flytte artikkelen til en annen folder/categori, bruker du samme prosessen, men klikker da [save] i stedet for [publish].

Bookmark and Share