Swiffit2 home icon

Redigere eller opprette artikkel

Velg forfatter om det ikke skal være ditt brukernavn som framkommer på artikkelen.


Fyll ut artikkelen med tittel, ingress og tekst. OBS! Pass på at du aldri setter teksten til ”blank” i format, det må stå «normal». Klikk så [save], artikkelen lagres og du kommer tilbake til artikkeloversikten.


Knappene «Links», «resources» og «publish» på toppen av artikkelen vil nå være aktive og kan brukes for denne artikkelen.

Resources:

Fører deg til en side hvor du kan legge til bilde eller fil. Se ”Resources” senere i denne manualen om hvordan du laster opp bilder og filer.


Velg bildet eller filen du ønsker med i artikkelen.


Ved bildet finner du også en [edit] som gir deg muligheten til å sette en egendefinert bildetekst til denne artikkelen. Vær oppmerksom på at bildets opprinnelig bildetittel og -tekst ikke vil være synlig dersom du gjør dette.


Klikk [save] og bildet/ filen vil vises med artikkelen.

Dersom du har valgt flere bilder vil du nå også få muligheten til å manipulere rekkefølgen med [up] eller [down].

Preview:

Gir deg en forhåndsvisning av siden i et stilark.

Publish:

Gjør artikkelen tilgjengelig på nettsidene din – for alle lesere. Se "Publisering" i neste kapittel i denne manualen for mer detaljert gjennomgang.

Links:

Links fører deg til en side hvor du kan legge til eksterne eller interne lenker. Eksterne lenker definerer du selv med navn og url. Interne lenke velger du fra en liste over artikler allerede på siden. Når du har valgt ekstern eller intern klikker du [add link] for å legge til lenke. Skriv url eller velg artikkel og klikk [save]. Da skal lenken være synlig i artikkelen din.

Bookmark and Share