Swiffit2 home icon

Folders

En innføring

De fleste sidene i Swf!t2 er delt opp i diverse foldere med artikler.

Strukturen blir da som følger:
Forside / Folder /Categori /artikkel

Folders oversikten

Denne siden er også fin å bruke for å få oversikt over hva som er publisert hvor.

Folder kolonnen forteller deg hva tittelen til folderen er, og hva navnet på den fysiske mappen er.

Type kolonnen forteller deg hvilken type folder dette er. Typen bestemmer hvordan folderen forholder seg til underdomene. f.eks News typen publiserer automatisk sine artikler til news folderen i mordomenen. Har du bare ett domene trenger du ikke forholde deg til denne.

Template kolonnen forteller deg hvilken design mal folderen benytter.

Contents forteller deg hvilke artiklene som er publisert/draftet til folderen, og i hvilken rekkefølge de ligger. (Artikler i folder ligger alltid over kategoriene.)

Kategoriene forteller deg hvilke kategorier som er knyttet til folderen. For å se hvilke artikler som igjen finner i kategorien klikker du enkelt og greit på kategori navnet for å gå til kategori oversikten (Organize).Foldere styres som regel av systemadministrator, men det kan være situasjoner der f eks Editor ønsker å organisere dette selv. For mer informasjon om hvordan man oppretter egne foldere se. Opprette nye foldere kapittelet under Tips og triks.

Videre i artikkelen skal vi beskrive de enkelte knappene som er tilgjengelige på hver folder

EDIT:

Foldere har to felter som brukeren kan endre etter behov,  “Folder title” og “Template”.

Folder- tittelen er overskriften til artikkellisten i folderen. Denne kan du endre til det du skulle ønske.

Template velger du ut fra “dropdown” meny. Det skal være minst en mal som er skreddersydd for ditt nettsted, men noen kan ha to. Likevel -  hør med systemadministrator før du velger å endre dette.

Her har du også muligheten til å endre det fysiske navnet til mappen, men dette er ikke anbefalt ettersom systemet med stor sannsynlighet benytter seg av denne atributten utenfor swfit.

Igjen, husk: IKKE ENDRE "Folder name:".

 

 

 


Organize:

Klikker du [Organize] på folderen får du en liste over de artikler og kategorier som er tilknyttet denne folderen. Rekkefølgen du ser her er rekkefølgen de blir presentert på nettsiden. Ved å klikke [up] eller [down] på artiklene kan du manipulere i hvilken rekkefølge artiklene blir vist på siden. Eneste begrensning er at artikler plassert direkte i folder må ligger over kategorier.

Du kan også bruke knappene [TOP] og [BOTTOM] for å sende artikler til toppen og bunnen av listen. Dette kan spare deg for noen klikk.

 

Publish:

Her kan du publisere eller drafte dokumentet. Klikk [Publish] for å publisere, [Draft] for å avpublisere. Du kan også tidsbegrense publiseringen. Se Tidsbegrenset publisering senere i manualen.

Preview:

Få en forhåndvisning av hvordan mappen blir seende ut publisert.

Delete:

Fjerner mappen. Mappen må være tom for at denne knappen skal fungere. Mappen kan også være skrivebeskyttet av system administrator.

Bookmark and Share