Swiffit2 home icon

Menus

Dette er en liste over menyer som er i bruk på nettstedet. I motsetning til submenyer (som vi går gjennom senere) er "Menus" ikke bundet til en fast mappestruktur. Menyer har bare ett nivå, ingen submeny.

Avhengig av rettigheter og design på nettstedet vil du kanskje ha flere menypunkt lister her. Som administrator og editor har du muligheten til å fritt legge til og fjerne punkter fra disse listene. Du kan legge til punkter som artikler, foldere, kategorier eller eksterne lenker.

OBS: Noen nettsted har hardkodede menyer, da vil ikke menyen være tilgjengelig her. Kontakt din webmaster for å endre på disse.

Meny oversikten

Første bildet du møter er en liste over alle menyene som er tilstede på nettsiden din. For å redigere en av menyen klikker du [edit] i høyre kant av menyen du skulle ønske og redigere.

Organisering av meny punktene:

Menyen på nettstedet vises i den rekkefølgen som Swf!t2 viser. Ved å klikke på [up] eller [down] kan du manipulere menypunktene til å vises i den rekkefølgen du skulle ønske. Du kan også fjerne menypunkter ved å velge Remove på internlenker og Delete på externlenker.

OBS: Remove vil ikke ha effekt på annet enn denne konkrete menyen. Ingen informasjon vil bli slettet eller forsvinne. Denne gjelder generelt for "remove" funksjonen som blir brukt flere steder i swfit. Delete derimot vil fjerne objektet helt, i meny-sammenheng gjelder dette externlenkene du har skrevet inn manuelt.

Lenke til ekstern URL:

For å legge til et menyobjekt som lenker ut av siden klikker du; [add item] > [new item]. Her må du skrive navn og full URL, husk ”http://”. Klikk [save] og menypunktet vil være opprettet. Du kan også bruke denne funksjonen dersom du ønsker å lenke til filer. Se her for mer informasjon

Lenke til artikkel, folder eller kategori:

For å legge til et menyobjekt som lenker til et lokalt element klikker du; [add item] og velger elementet fra listen som kommer. Her finner du alle foldere, kategorier og artikler du har opprettet på siden. Klikk [save] og menypunktet vil være opprettet og synlig på siden.

OBS: Om objektet er markert som "draft" (Not published, expired eller pending) vil ikke menypunktet være synlig før objektet er publisert.

 

Bookmark and Share