Swiffit2 home icon

Startsiden

Dette er startsiden dere først blir møtt med etter innlogging. Startsiden kan variere med punkter ut fra hvilken type bruker du er og hvilke "addons" som er lagt til i løsningen. Men administrator har du valget mellom disse handlingene:

Intro: På forsiden finner du en liste over de siste 5 endringene som ble gjort på artikler. Dette er praktisk for å se over endringer som er gjort av andre brukere. Klikker du på titlene kommer du rett inn i redigerings verktøyet.

Menu/meny: Opprette ett nytt menypunkt eller se en liste over menypunkter. Med menypunkter mener vi punktene som er en del av hovedmenyene. Et domene kan ha flere menyer.

Folder/folder: Inkludere en ny folder eller se artikler i folder. Med folder mer vi overodnet mappestruktur.

Catagories/kategori: Opprette en ny kategori eller se kategorier i folderene. Kategorier brukes for å strukturere innhold under folder nivå.

Contents/innhold: Opprette en ny artikkel eller se alle produserte artikler på siden.

Resources/mediearkiv: Laste inn eller se eksisterende bilder og filer som er opplastet på serveren.

Edit user profile/Endre brukerprofilen: Se og rediger din personlige informasjon.

Change password/Endre passordet ditt: Endre passord til din bruker

Logout/Avslutt: Avslutt Swf!t2. Her klikker du også når du vil bytte bruker.

Navigerings Feltet:

I toppkanten av navigeringsfeltet vil det alltid være synlig en serie med linker. Uansett hvor dypt du graver deg i systemet vil disse linkene føre deg tilbake dit du vil.

Øvers i høyre hjørne ser du hvilken bruker som er logget på og en "dropdown" som viser hvilket domene du er i. Du kan kontrollere flere domener fra samme innlogging, men dersom du bare har en domene vil ikke dropdown'en være tilgjengelig.

Husk at swiffit er stadig under utvikling og at grensersnittet vil variere når nye funksjoner og tjeneste blir lagt til i swfit!

Bookmark and Share