Swiffit2 home icon

Logg inn og start opp

Flere mennesker i virksomheten deres kan ha tilgang til- og oppdatere internettsiden. Hver bruker får da sitt eget brukernavn og passord for å logge inn på Swf!t2 systemet. De defineres ofte som ulike typer brukere av Swf!t2, for å kunne definere systemrettighetene mellom eier, redaktør og forfatter.

 

De forskjellige brukerne:

System Administrator/Systemadministrator: Denne brukeren er superbruker. Brukeren har fulle rettigheter til å lage, redigere, supplere og slette alle artikler. I tillegg kan brukeren tildele nye maler til de diverse undersidene og legge til nye kategorier og mapper. Superbrukeren kan også legge til nye brukere. Superbrukeren er som regel systemansvarlig.

Administrator/Adminstrator: Brukeren har fulle rettigheter til å lage, redigere, supplere, publisere og slette alle artikler, kategorier og mapper. Administrator kan også være systemansvarlig, og kan legge til og fjerne brukere. Men en Administrator kan ikke slette eller redigere en annen administrator, det kan kun System administrator gjøre.

Editor/Redaktør: Editor har fulle rettigheter til å lage, redigere, supplere, publisere og slette alle artikler.

Author/Forfatter: Author har fulle rettigheter til å redigere, supplere og slette sine artikler, men forfatteren har ikke muligheten til å publisere artiklene til nettsiden. Dette må ”Editor” eller ”Administrator” gjøre for brukeren.

Reader/leser: Brukes i tillfeller der fortrolig informasjon eller intranett systemer er i bruk. Disse brukerene har tilgang til å lese artikkler som er publisert på sider med begrenset tilgang.

Oppstart

System Adminstrator/Adminstrator registerer deg som bruker, og sender deg en epost med brukernavn, midlertidig passord og adresse til nettsiden.

Loggin vinduet finner du på roten av siden i mappen "s2j". Som skrives slik:

http://www.dinnettadresse.no/s2j

Eksempelvis finner du denne sidens swfit under:
http://www.swfit.com/s2j

"Ja, alt innhold på disse sidene er moderert med Swfit !"

Skriv inn Brukernavn (username) og Passord (Password) og klikk [Login].

Da er du igang!

Bookmark and Share