Swiffit2 home icon

Aktivere RSS på KSYS sites

(Under testing)

For å aktivere RSS for swfit2 på andre kommuner og fylker må det gjøres 2 ting.

1. I den gjeldene site, gå til:

/common/sd.shtml

Legg til linjen:
<!--#set var="RSS" value="1"-->

2. I den gjeldene site, gå til:

/home/index.shtml
Under meta, legg til disse setningene:
<!--#if expr="${RSS} = /1/" -->
<!--#include virtual="/ksys/common/swfit2/rsslinks.shtml"-->
<!--#else -->
<!--#endif -->

Da skal i teorien RSS være tilgjengelig for mappene de har på sin site.

 

Filene som kontrollerer RSS i ksys malen er:

\\common\swfit2\rsslinks.shtml
\\common\swfit2\rss-logo.jpg
..\templates\domain\ksys\index.rss
..\templates\domain\ksys\index.shtml
..\templates\domain\ksys\dynamics\rss.les
..\templates\domain\ksys\dynamics\rsslist.shtml

Publisert: 03.11.10 14:34 Bookmark and Share