Swiffit2 home icon

Legge en link under turnekalenderbildet på forsida ( til høgre)

Det er mulig å legge linkar o.l. under bildet heilt til høgre på forsida ( dagens hendelsar).
Gå til artikkelen Kampanje og fotnote eller Fotnote og kampanje.

 

Publisert: 02.12.09 12:18 Bookmark and Share