Swiffit2 home icon

Ordliste

Det er noen sentrale ord / begrep som går igjen

Login: Boks for å logge seg inn med brukernavn og passord

Article: Artikkel ( innholder minimum en tittel, ellers: ingress, bodyfelt, bilder, linker)

Contents: Artikkelarkivet / liste over alle produserte artikler. Fra dette området kan du administrere alt innhold, finne  gamle artikler, opprette nye artikler, legge til bilder, publisere m.m.

Resources: Bilder / filer, ved å aktivere dette menypunktet kommer du til bilde arkiv / fil arkiv og til funksjonalitet for å laste opp bilder eller filer.

Folders og Categories: Dette er begreper knyttet til struktur og hvordan innholdet er organisert på nettstedet.
Strukturen er slik: FOLDER - CATEGORIES - CONTENT/ ARTICLE.

Publish: Her bestemmer du om en artikkel skal vises på nettsida eller ikke, og hvor, under hvilket Folder og Category, den evt. skal ligge.

Links: Her administreres lenker til en annen artikkel eller et annet nettsted.

- Eksternal links: Lenker til andre nettsteder ( og til produksjoner / turnéer i KSYS)

- Internal links: Lenker til andre artikler i arkivet i SWFIT.

Preview: Forhåndsvisning av en artikkel. Før du kan forhåndsvise denne må du gå inn i publiseringsadministratoren ved å klikke PUBLISH og knytte artikkelen til den relevante Folder og/ eller Category, klikk SAVE uten å aktivere PUBLISH. Da vil artikkelen kunne forhåndsvises uten at den er publisert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert: 14.08.09 17:07 Bookmark and Share