Swiffit2 home icon

Oppretting av ny ksys site

En grunnleggende gjennomgang for oppretting av nye sider knyttet til ksys.

Etter at Copyleft har opprettet den aktuelle databasen i bestemor kan denne prosessen begynne:

Siden finner du på adressen: http://(site).bestemor.ksys.no

Filene finner du på: \\sites\(site)\


HTML endring:

Dersom siden ikke har blitt opprettet med en grunnmal til swfit må disse filene kopieres til site mappen.

 

\\sites\(kommune/fylke)\ksys\chead.shtml

Sett rett KID eller AID fra ksys rullebrett. og fyll ut nummeret i AID. Resten er fritekst

 

\\sites\(kommune/fylke)\home\dynamics\

Her finnes flere content filer. Den forsidelayout som skal brukes må "renames" til content.shtml.

content.shtml = 4 kolonner med aktuelt og månedens (Husk å rename denne først hvis du skal endre.)

content_bigimg.shtml = 3 kolonner med stort bilde for månedens

content_list.shtml = 3 kolonner med listevisning

content_listnt.shtml = 3 kolonner med listevisning uten bilder


Swfit2 struktur. Opprasjoner i swfit

Logg inn i swfit http://(site).bestemor.ksys.no/s2j
(Må gjentas på lillehopp http://(site).ksys.no/s2j)

SITE er da kort navnet på kommune/fylke. Bodø = bodo o.s.v.

1. OPPRETT SITE

Admin > Sites > New site >

Site name: SITE

[SAVE]

2. OPPRETT DOMENE

Admin > Domains > New domain

Domain name: SITE
Display name: Kommunens/Fylkes navn
Description: (Fritekst - kan forbli tom)
Parent domain: (Ksys for fylker, fylke for kommuner)
Site:SITE

[SAVE]

3. OPPRETT LINKS MENY

Admin > Domains > Domene [Menus]

[New menu]

Menu name: links (Viktig med ordrett, små bokstaver)
Description: (Fritekst - kan forbli tom)

[SAVE]

4. OPPRETT 3 HOVED FOLDERE. MAIN FRONT OG FOOTER

Folders > New folder

Folder title: Kampanje og fotnote
Folder name: footer (Viktig med ordrett, små bokstaver)
Template: ksys
Content class: Standard
Default view: Default Content

[SAVE]

Folders > New folder

Folder title: Månedens Utvalgte
Folder name: front (Viktig med ordrett, små bokstaver)
Template: ksys (eller front_bigimg for stort forside bilde)
Content class: Standard
Default view: Default Content

[SAVE]

Folders > New folder

Folder title: Innhold
Folder name: main (Viktig med ordrett, små bokstaver)
Template: ksys
Content class: Standard
Default view: Default Content

[SAVE]

 

5. OPPRETT KATEGORI

Categories > New category

Folder: Innhold
Category name: Aktuelt
Content class: News (news)
Default view: List all content

Publiser artikkelen Aktuelt som blir opprettet automatisk

6. OPPRETT FOOTER OG KAMPANJE INNHOLD

Contents > Newcontent

Header: Kampanje og fotnote

Intro: Footer box 1

Ingress: Footer box

Publiser artikkel til Kampanje og fotnote (footer)

7. ANNET INNHOLD


Redigere CSS stilark og bilder

\\sites\(kommune/fylke)\common\

Alle filer i denne mappen gjelder kun for den valgte site

\\sites\(kommune/fylke)\common\
Inneholder alle bilder brukt i layout. 

\\sites\(kommune/fylke)\common\styles\
Inneholder stilark med referanse til fellesstilarket. Ved å gjenta klasse og stil i dette dokumentet vil du kunne overstyre standard felles stilarket . Husk at "!important" er et godt verktøy dersom overstyringen blir vanskelig. eks: [ p.header{color:red!important;}    ]

\\sites\(kommune/fylke)\common\styles\ssicolors.css
Styrer fargene brukt på siden. Du kan redigere hvor fargene brukes ved å overstyre i

\\sites\(kommune/fylke)\common\styles\styles.css
overstyre Swfit2 stilark

\\sites\(kommune/fylke)\common\styles\ksys.css
overstyre Rullebrett stilark

 

Publisert: 14.08.09 14:28 Bookmark and Share