Swiffit2 home icon

Restricted area

Intranett i swfit2:

Sorry. Document only in Norwegian so fare.

I swfit2: 

Når et domene merkes "Restricted", har alle brukere som har tilgang til domenet i swfit2, automatisk tilgang i intranettet.
Brukere med tilgang vises under "Domain users" under det aktuelle domenet.
Det er ikke åpnet for generell multi-aksess for alle brukere (ennå). Kun de som har overordnet tilgang (via et parent domene), pluss selvfølgelig de som har direkte tilgang, kan aksessere intranettet.
En ny brukerrolle er opprettet, "Reader". Denne kan kun endre brukerprofil i swfit2. 

Intranettet settes opp (i templates og common) slik:


link til login/logout (f.eks. i meny):

<!--#if expr="${QUERY_STRING} = /jsid=/" -->
<a href="/swfit2/servlet/swfit2weblogin?<!--#echo var=QUERY_STRING -->&p_site=<!--#echo var=SITE_NAME -->&mission=do_logout&logout_done_htm=/" title="Sign out" class="login-link">Sign out</a>&nbsp;(<!--#include virtual="/swfit2/servlet/swfit2web?&mac=user&sac=uname&dname=intranett&site=${SITE_NAME}&prompt=&${QUERY_STRING}"-->)

<!--#else -->
<a href="/intranett?loginRequired" title="Sign in" class="login-link">Sign in</a>
<!--#endif -->


login form (f.eks. /icommon/login.shtml):

<!--#include virtual="/swfit2/servlet/swfit2web?mac=con&sac=error&${SERVLET_DATA}"-->

<form id="swfit_form" action="/swfit2/servlet/swfit2weblogin?<!--#echo var=QUERY_STRING -->" enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="post"><div>
<input type="hidden" name="mission" value="do_login" />
<input type="hidden" name="p_site" value="<!--#echo var=SITE_NAME -->" />
<input type="hidden" name="domain" value="<!--#echo var=DOMAIN -->" />
<input type="hidden" name="login_done_htm" value="/pub/<!--#echo var=DOMAIN -->/<!--#echo var=FOLDER -->" />
<input type="hidden" name="login_error_htm" value="/pub/<!--#echo var=DOMAIN -->/<!--#echo var=FOLDER -->?loginError" />

<div class="st-field-heading-div">Username:</div><input type="text" class="st-textfield" name="user" /><br />
<div class="st-field-heading-div">Password:</div><input type="password" class="st-textfield" name="pass" /><br />
<input type="submit" class="st-button" value="Sign in" />
</div></form>

Template kode:


rightcol:

<!--#if expr="${QUERY_STRING} = /loginRequired/ " -->

<!--#elif expr="${QUERY_STRING} = /loginError/ " -->
<!--#else-->
<!--#include virtual="dynamics/intro.shtml"-->

<!--#include virtual="dynamics/rightcol.shtml"-->

<!--#include virtual="dynamics/links.shtml"-->

<!--#endif-->


contents:

<!--#if expr="${QUERY_STRING} = /loginRequired/ " -->

<!--#include virtual="/icommon/login.shtml"-->
<!--#elif expr="${QUERY_STRING} = /loginError/ " -->
<p class="error">Access denied!</p>

<!--#else-->
<!--#include virtual="dynamics/content.shtml"-->

<!--#include virtual="dynamics/comments.shtml"-->

<!--#endif-->

Publisert: 30.06.09 18:25 Bookmark and Share