Swiffit2 home icon

Bildebeskjæring.

Swfit vil beskjære bildene for å passe layout valgene. Men av og til kan dette være problematisk med noen bildeformater.

Når Swfit beskjærer bildene gjør den dette ut fra størst mulig areal sentrert.

I tillfeller hvor bilde formatet er kvadratisk med størrelses forhold 1:1 slik som på denne siden vil swfit beskjære bildene slik:

Stående bilder:

Liggende bilder:

 

Forskjellige design kan ha forskjellige størrelses forhold. Men denne funksjonen er nesten aldri uten problem.

 

 

I tillfeller hvor beskjæringen fjerner viktige dele av bildet har du to måter å løse problemet på. 

1. Du kan bruke et bilderedigerings program som Photoshop eller Picasa og beskjære bildet manuelt til et format som passer bedre til sidens layout.

2. Du kan overstyre Layout designen og velge at bildet bare skal skaleres til rett brede og ikke beskjæres. Dette gjøres ved å hukke "av" [ ]crop boksen under add image. Husk å forsikre deg om at layoutet tåler å bli brutt. Dette varierer ut ifra hvor stram layout siden har.

 

 

Publisert: 30.06.09 18:10 Bookmark and Share