Swiffit2 home icon

Categories

Noen sider krever også at artiklene i folderen må sorteres og organiseres, og da bruker vi "categories".

Dersom man får mye innhold på siden kan det være nyttig og kategorisere artiklene slik at det er lettere for brukeren og finne frem. Dette er heldivis enkelt og gjøre med swfit, og er noe du vil klare å gjøre på egenhånd.

Det første som møter deg i Categories er en liste med oversikt over hvilke kategorier du alt har, samt hvilke artikler som er publisert til de forskjellige kategoriene.

Som på Folder har du muligheten til å manipulere hvilken rekkefølge kategoriene skal ligge i mappen ved å bruke [TOP] [BOTTOM [UP] og [DOWN]. Men husk at kategorier altid vil legge seg under artikler som er publisert direkte til mappen.

Klikker du [Organize] får du liste over artiklene som er knyttet til kategorien. Her har du også muligheten til å manipulere rekkefølgen som før, men nå inni en kategori.

Ny kategori

For å opprette en ny kategori klikker du. [New category]

Folder:
Velg hvilken folder du ønsker å legge kategorien i. Alle folderne vil være synlige gjennom dropdownen.

Category title:
Skriv tittelen på kategorien. Denne vil være synlig som et punkt i foldermenyen.

Category name:
Kan sikkert virke litt forvirrende, men dette er det fysiske navnet på fil-"mappen". Her bruker man som regel en forkortet og forenklet versjon av tittelen for å gjøre det enkelt. Unngå ukjente tegn som åæø.

Template:
Dersom du har flere sidemaler kan du definere her dersom du ønsker at denne kategoriens artikkler skal pressenteres anderles en foldermalen. Som regel bruker man bare samme mal som resten av folderen. Men her har du muligheten til å være sær.

Content class:
Her velger du content class. Denne kan du vanligvis la stå på default. Vi skal se nærmere på denne funksjonen senere.

Default view:

Denne innstillingen bestemmer hva som blir det første som vises i kategorien. Her har du som regel 3 valg.

Same as folder - Folder innstillingen bestemmer visningen

Default contence - Den øverste eller en valgt artikkel vises. (Se default under publisering senere)

List all contents - Innholdet i kategorien vises i liste form.

Recent published content. - Den nyeste artikkel vises, men det er ikke synonymt

Når alle feltene er innstilt slik du vil ha dem, klikker du  for SAVE for å fullføre. Du vil nå oppdage at Swfit har generert et "draft" dokument med samme navn som kategorien, som blir utgangsartikkel for kategorien. Denne kan redigeres eller slettes etter ønske.

Kategorien er nå klar for innhold. Velg Organize > Add item for å velge artikler du alt har publisert eller gå til contence og publiser derfra.

Vi skal gå gjennom publisering senere i manualen.

 

Publisert: 30.06.09 16:43 Bookmark and Share