Swiffit2 home icon

Hjelp, jeg klikket remove!

På noe jeg ikke ville slette

Slapp av! Ingenting er borte, bare gjemt.

Slapp av!

Remove vil ikke ha effekt på annet en denne konkrete menyen/contence. Ingen informasjon vil bli slettet eller forsvinne. Denne gjelder generelt for "remove" funksjonen som blir brukt flere steder i swfit.

Klikk add item og finn tilbake objektet du slettet. Klikk save og alt er tilbake som før.

Delete derimot vil fjerne objektet helt, i meny sammenheng gjelder dette externlenkene du har skrevet inn manuelt.

Publisert: 30.06.09 16:05 Bookmark and Share