Swiffit2 home icon

HTML galleri i kategori

parameter imscols:
<div id="container">
<!--#include virtual="/swfit2/servlet/
swfit2web?mac=con&sac=imscols&${SERVLET_DATA}"-->&nbsp;
</div>

Bildene vil legge seg i 3 kollonner. Kan fungere som enkelt bildearkiv, en artikkel med bare bilder.

Se: http://www.liliedugg.com/pub/liliedugg/main/Photos/?cid=24#liliedugg

Denne bruker category template, for å få det til å passe med resten i folderen.

Bildene legges i 3 div'er: #rightnav, #centernav og #leftnav. Disse må stiles.
Hvert bilde ligger i class="image-wrap" (for å skille fra "image-div"). Eller er det de samme stilene som brukes.

Publisert: 29.06.09 09:41 Bookmark and Share