Swiffit2 home icon

Tabell i brødtekst, bakgrunnsfarge i celler

Marker celle eller rad, høyreklikk, velg egensskaper ved celle, velg bakgrunnsfarge.

Bookmark and Share