Swiffit2 home icon

Formatering av intro og ingress

De enkle HTML tags

Selv om det ikke er anbefalt finnes det måter å formatere ingress og intro tekst. Dette kan være nyttig dersom disse feltene har spesial egenskaper som fotnote o.l.

Enkle html tags kan brukes i intro og ingress felt

En så enkel ting som linje skift må formateres i teksten etter som teksten i disse felt er linjære. For å sette linjeskift bruker man tagen: <br>

For å formatere tekst må man tagge enkelte paragrafer eller ord. Sett start tagen (<X>) i begynnelsen av teksten du skal formatere, og slutt tag (</x>) i slutten av teksten.

Bold tekst:
<b>Tekst</b> = Tekst

Underline:
<u>Tekst</u> = Tekst

Italic
<i>Tekst</i> = Tekst

Andre html koder fungerer også i disse feltene. Men om du ikke er sikker på hva du gjør anbefales det å holde seg til disse enkle taggene.

Publisert: 20.04.08 12:29 Bookmark and Share