Swiffit2 home icon

Hvorfor formateres ikke teksten min riktig?

"Noen avsnitt/Hele artikkelen min vises med feil font, størrelse, margin og/eller farge i forhold til stilarket... "

Noen muligheter her:

1. Medbrakt formatering.

Mange ganger når man limer inn tekst fra word eller andre nettsider følger formateringen med. Av og til ønsker vi dette dersom det er en liste over lenker eller lignende. Men noen nettsider/dokumenter er formatert spesielt med font farge og størrelse. Se "fjerne formatering" for mer informasjon om hvordan du kan rengjøre tekst for formatering.

2. Ingen formatering

Selv om noen formateringer noen ganger er plagsomme, må man ha en form for formatering. For at stilarket skal kunne vite hvilken formatering den skal bruke, må du definere hva teksten din skal repressentere.

Dette gjøres under format: [dropdown boxen] i edit. Marker teksten din og definer dens funksjon.

De mest brukte formateringer.

Normal = Normal brødtekst

Heading 1 = Overskirft

Heading 2 = Avsnitt overskrift

Heading 3 = Fremhevet tekst

Heading 4/5 = Notat tekst

3. Påført formatering

Noen ganger prøver man å rette feilen med å formatere font og størrelse i dropdown boksen som følger med i FCKeditoren. Dette er ikke anbefalt og bør kun brukes i yttest spesielle situasjoner. For å fjerne slik formatering markerer du teksten og klikker på viskelær ikonet. Dersom ikke dette funker må du bruke metoden forklart i første punkt.
Bookmark and Share

Din mening:

Kommentar
Navn:
Vi takker for ditt bidrag
Formaterings kaos

Formaterings kaos

Forskjellige fonter og størrelser kan resultere i en mindre oversiktlig og leslig artikkel. "Keep it simple!"

Definer hva teksten din skal repressentere.

Definer hva teksten din skal repressentere.

De mest brukte formateringer. Normal = Normal brødtekst, Heading 1 = Overskirft, Heading 2 = Avsnitt overskrift, Heading 3 = Fremhevd tekst, Heading 4/5 = Notat tekst

Swfit2 beta Screengrab