Swiffit2 home icon

Hvorfor får jeg ikke lastet opp bildet mitt?

"Jeg får rød tekst opp på skjermen når jeg prøver å laste opp et bilde, hva er det jeg gjør galt?"

Det finnes mange grunner til hvorfor et bilde ikke blir lastet opp. Problemet ligger nok ikke i at de er for store. Grensen er på 100 mb.

En normal feil er at navnet på filen er feil. Kun vestlige tall og bokstaver blir godtatt i filnavnet. dvs a-z, A-Z, 0-9, "-" (bindestrek) og "_" (understrek) går fint. Mellomrom + # / & > < o.s.v er ikke godtatt i filnavn og swfit vil ikke kunne laste dem opp.


Bildene må ha fargekode Index eller RGB, ikke CMYK.
Hvordan se forskjellen på RGB  CMYK? Vel,-uten et bilderedigerings-program er det vanskelig og se forskjell. Men som regel blir CMYK (Cyan Magenta Yellow and Key) kun brukt i sammenheng med trykkeri presser. Bilder fra ditt digitalkamera eller nettsider vil som regel alltid være RGB (Red Green and Blue) eller Index (256 valgfrie farger).

Det finnes mange gratis bildebehandlings-programmer der du kan kontrollere fargekode og oppløsning. Last dem ned fra download.com  eller andre sider som tilbyr gratis software. Et av de bedre gratis programmene er kansje Picasa, programmet er enkelt å bruke men også veldig kraftig i form av funksjoner. Et alternatvi er IrfanView, Enkelt, lite pent, og litt avansert men det funker faktisk veldig bra.

Det kan også være at du sitter bak en brannmur som ikke tillater deg å laste opp filer. Kontroller dette med din netvterksansvartlige eller internett leverandør.

Bookmark and Share

Din mening:

Kommentar
Navn:
Vi takker for ditt bidrag
Couldn't handle the request:

Couldn't handle the request:

CMYK not supported, please use a different colorspace

swfit2 beta screengrab